Registratie RTCGM in Nederland. Alle mensen die een RTCGM hebben gedragen, dragen of gaan dragen kunnen in deze registratie opgenomen worden. Naast enkele demografische gegevens worden er ook gegevens over de indicatie van de RTCGM verzameld. Daarnaast worden er enkel vragenlijsten afgenomen bij de patiënten die onder andere iets zeggen over de kwaliteit van leven, hypo’s en gebruik sensoren. De inclusie is gestopt in de zomer van 2018. In de loop van 2019 worden de eerste resultaten verwacht.