Onder de vlag van BIDON lopen meerdere klinische studies en registraties.


TRACING
Registratie van de eerste generatie real time continue glucose monitoring (RTCGM) in Nederland van 2012 tot 2015. Mensen die in deze periode een RTCGM droegen konden in deze registratie opgenomen worden. Naast enkele demografische gegevens zijn er ook gegevens over de indicatie van de RTCGM verzameld. Tevens zijn er enkele vragenlijsten afgenomen die onder andere iets zeggen over de kwaliteit van leven, hypo’s en gebruik sensoren. De resultaten zijn gebruikt voor nieuwe indicaties voor RTCGM, zoals voor vrouwen met diabetes die zwanger willen worden en voor mensen met diabetes type 1, die kampen met herhaalde ernstige hypoglykemieën en/of ongevoeligheid om hypoglykemie waar te nemen.


INSTEP
In deze registratie zijn mensen met type 2 diabetes geregistreerd die zijn gestart met insulinepomptherapie. De insulinepomp is ingesteld volgens het Getting2Goal protocol. Dit houdt in dat men start met een vereenvoudigd schema. De dagelijks gebruikte hoeveelheid insuline wordt bij elkaar opgeteld (totale dagdosis) en gedeeld door 2. De ene helft wordt gedeeld door 24 en dit wordt de basaalstand. De andere helft wordt gedeeld door 3 en dit worden de maaltijdbolussen. In deze registratie zijn ook de data uit Carelink (een softwareprogramma waarmee mensen met diabetes gegevens van hun diabetesapparaten kunnen downloaden, bijhouden en grafisch kunnen weergeven) meegenomen en enkele vragenlijsten die onder andere inzicht geven in de tevredenheid van mensen met diabetes mellitus over de therapie en hun beleving. Deze interventie (‘real world evidence’) naar het effect van insulinepomptherapie zonder sensor in 12 maanden werd bestudeerd, en recentelijk zijn de 3-jaars resultaten gescoord onder mensen met type 2 diabetes en een hoge insulinebehoefte en tot dan toe behandeld met een basis/bolusschema. De inclusie was in 2016-2017, follow-up in 2020. Het effect op de regulatie was sterk: gemiddelde daling 17 mmol/mol.


FSL register
Het Diabetesonderzoekscentrum van Isala is in mei 2016 in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en onder governance van de Stichting BIDON een onderzoek gestart om de meerwaarde van de Freestyle Libre als glucosemeetmethode voor gebruikers te bestuderen. De FreeStyle Libre is een manier om glucose te controleren met een scan in plaats van een vingerprik. Het onderzoek werd afgerond in mei 2018 en bleek een groot succes zowel op gebied van glucoseregulatie als van welzijn. Zorgverzekeraar Zilveren Kruis was partner in dit onderzoek en heeft het ten dele gefinancierd. Inmiddels heeft de FreeStyle Libre een vaste plek binnen het arsenaal van glucosemonitoring en wordt met een ingevuld ZN formulier volledig vergoed voor mensen met diabetes type 1 en type 2 met intensief insulineschema. Meer informatie over de FreeStyle Libre is te vinden op www.freestylelibre.nl.


ECSPECT-HYPO

In 2018 ging de trial van start: ‘Effectiveness of Continuous Glucose Monitoring versus Stepped Care with HypoAware, a Web-Based PsychoEducational Intervention, and adding CGM as needed, in Adult Type 1 Diabetes with Impaired Hypoglycemia Awareness: ECSPECT-HYPO trial’ in het Amsterdam UMC, locatie VUmc. In dit onderzoek zijn type 1 diabetespatiënten geïncludeerd met een verminderde waarneming van hypoglykemieën (impaired hypoglycemia awareness). Continue glucose monitoring (CGM) is vergeleken met een stepped-care benadering beginnend met HypoBewust, een aan internet verbonden psychoeducatieve cursus, en vervolgens zo nodig CGM. Primair doel was het verminderen van het aantal ernstige hypoglykemieën, secundair is gekeken naar kosteneffectiviteit van beide methoden. De studie is inmiddels afgerond, de analyses volgen.