Onder de vlag van BIDON lopen meerdere klinische studies en registraties.


TRACING
Registratie RTCGM in Nederland. Alle mensen die een RTCGM hebben gedragen, dragen of gaan dragen kunnen in deze registratie opgenomen worden. Naast enkele demografische gegevens worden er ook gegevens over de indicatie van de RTCGM verzameld. Daarnaast worden er enkel vragenlijsten afgenomen bij de patiënten die onder andere iets zeggen over de kwaliteit van leven, hypo’s en gebruik sensoren.


INSTEP
In deze registratie worden type 2 diabetes patiënten geregistreerd die zijn gestart met insulinepomptherapie. De insulinepomp wordt ingesteld volgens het Getting2Goal protocol. Dit houdt in dat men start met een vereenvoudigd schema. De dagelijks gebruikte hoeveelheid insuline wordt bij elkaar opgeteld (totale dagdosis) en gedeeld door 2. De ene helft wordt gedeeld door 24 en dit wordt de basaalstand. De andere helft wordt gedeeld door 3 en dit worden de maaltijdbolussen. In deze registratie worden ook de data uit Carelink meegenomen en enkele vragenlijsten die onder andere inzicht geven in de tevredenheid van de patiënt over de therapie en hun beleving.


FSL register
Het Diabetesonderzoekscentrum van Isala is in mei 2016 in samenwerking met Diabetesvereniging Nederland en onder governance van de Stichting BIDON een onderzoek gestart om de meerwaarde van de Freestyle Libre als glucosemeetmethode voor gebruikers te bestuderen. Het onderzoek liep tot mei 2018. De FreeStyle Libre is een nieuwe manier om glucose te controleren met een scan in plaats van met een vingerprik.

Mensen met diabetes die verzekerd waren bij Zilveren Kruis en voldeden aan een aantal voorwaarden, konden meedoen aan het onderzoek. Zilveren Kruis betaalde de helft van de kosten voor het gebruik van de Freestyle Libre. Het maximum aantal deelnemers van 3880 is gehaald. Voor meer informatie over het onderzoek en voorwaarden voor deelname: www.fslregister.nl.


ECSPECT-HYPO

Op voordracht van de NIV stelt ZonMw subsidie beschikbaar voor het project ‘Effectiveness of Continuous Glucose Monitoring versus Stepped Care with HypoAware, a Web-Based PsychoEducational Intervention, and adding CGM as needed, in Adult Type 1 Diabetes with Impaired Hypoglycemia Awareness: ECSPECT-HYPO trial.’ In dit onderzoek zullen type 1 diabetespatiënten worden geïncludeerd met een verminderde waarneming van hypoglykemieën (impaired hypoglycemia awareness). CGM zal worden vergeleken met een stepped-care benadering beginnend met HypoBewust, een aan internet verbonden psychoeducatieve cursus, en vervolgens zo nodig CGM. Het primaire doel is het verminderen van het aantal ernstige hypoglykemieën. Daarnaast zal gekeken worden naar kosteneffectiviteit van beide methoden. Het onderzoek is gestart per 1 juli 2018 en heeft een beoogde doorlooptijd van 2 jaar. Deze landelijke studie wordt gecoördineerd vanuit het Amsterdam UMC, locatie VUmc.