Het bestuur van stichting BIDON bestaat uit de volgende leden:

  • prof. dr. M.H.H. (Mark) Kramer (voorzitter)
  • dr. H.W. (Harold) de Valk (NIV) (penningmeester)
  • drs. E.S.E. (Eglantine) Barents (DVN)
  • dr. T. (Thomas) van Bemmel (NIV)
  • prof. dr. H.J.G. (Henk) Bilo (NIV)
  • dr. P.H.L.M. (Nel) Geelhoed-Duijvestijn (NIV)
  • dr. D. (Dick) Mul (NVK)
  • dr. T.J.C. (Theo) Sas (NVK)
  • dr. E.H. (Erik) Serné (NIV)
  • prof. dr. B. H. R. (Bruce) Wolffenbuttel (NIV)

De dagelijkse leiding en beheer van stichting BIDON ligt bij dr. C.L. (Carianne) Verheugt, internist in het Amsterdam UMC. Stichting BIDON is tevens gestationeerd in het Amsterdam UMC, doch bestrijkt en bedient nadrukkelijk heel Nederland als landelijk consortium van kinderartsen, internisten en diabetespatiënten.